ரிஹானாவின் 'வலேரியன்' ரெட் கார்பெட் டிரஸ் பிங்க் ப்ரோம் டிரெஸ் பெர்ஃபெக்ஷன்