பிரியங்கா சோப்ரா தனது நாயுடன் ஒருங்கிணைந்து நியூயார்க் நகருக்கு திரும்பியுள்ளார்